Filmvertoning Uit ‘t leven

Samen in gesprek over suïcide in de lhbtiq+ community

Wanneer:woensdagavond 17 mei 2023 tussen 19:00 en 21:30 (inloop vanaf 18:30)

Locatie:De Nieuwe Bibliotheek, Stadhuisplein 101 Almere

Om aandacht te vragen voor suïcide in de lhbtiq+ community, organiseren het COC, Het Nieuwe Filmhuis, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, Avanti en gemeente Almere een vertoning van‘Uit ‘t leven’. Deze ingrijpende documentaire is gemaakt door documentairemaker Tim Dekkers en scenarioschrijver Henk Burger.De film volgt drie lhbtiq+ personen die een zware periode met depressies en pogingen tot zelfdoding achter de rug hebben.

De aanleiding voor de documentaire zijn vooral schrikbarende cijfers: volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft bijna de helft van de Nederlandse lesbische, homoseksuele en biseksuele volwassenen ooit zelfmoordgedachten gehad, ruim vijf keer zo veel als de gehele bevolking. Onder transpersonen komt de gedachte aan suïcide nog vaker voor. Volgens 113 Zelfmoordpreventiedoen transgender personen zo’n vijf tot tien keer vaker een suïcidepoging dan niettranspersonen.

Nagesprek

Bij de vertoning van Uit ‘t leven,is maker HenkBurger zelf aanwezig. Het nagesprek wordt begeleid door Teunis Ruiten van Bureau Gelijke Behandeling Flevolanden er schuiven diverse ervaringsdeskundigen en experts aan tafel. We praten onder andere met 113 zelfmoordpreventie, Inclusieambassadeur Jessica de Jonge en met Kris van der Veen, één van de personen die wordt gevolgd in de documentaire. Er is tijdens ditnagesprek voor het publiek ook de gelegenheid omte reageren envragen te stellen. De filmvertoning wordt georganiseerd in het kader van IDAHOBIT. Dit staat voordeInternationale Dag tegen Homo, Lesbo, Bi, Transen Interseksefobieen is een dag waarop lhbtiq+organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Aanmelden

Deelname aan de filmvertoning en het nagesprek is kosteloos. Je kunt je kaarten reserveren via https://www.denieuwebibliotheek.nl/activiteiten/uittleven. Het is ook mogelijk om bij de balie van de Nieuwe Bibliotheek je kaartje op te halen. De film is Nederlandsgesproken en Engels ondertiteld. Het nagesprek wordt gevoerd in het Nederlands. Heb je nog iets nodig om de bijeenkomst voor jou toegankelijk(er) te maken. Laat dit dan aan ons weten via diversiteiteninclusie@almere.nl.